The Intentional Paymaster - Your Sageness, Right Away.

Trummor

Ett av våra barnbarn är så bra på att spela trummor och jag tror att han har ärf det av sin far och det kanske ligger i släkten. Dom säger ju att en viss sort av genialitet kan visa sig både hos en förälder och ett barn och kanske även hos förälderns förälder. Det kan ju vara så att man är musikalisk och ger det i arv till barn och barnbarn. Eller så kan det vara att man är duktig på att måla eller kanske arbeta med lera. Ja det finns också dom som av naturen är bra på att ...